Pasza BROJLERSTARTER
kruszonka - 25 kg

 • 20% białka ogólnego
 • naturalna ochrona przed kokcydiozą
 • dodatek aktywnych flawonoidow
 • wysoki udział śruty sojowej

GROWER
kruszonka - 25 kg

 • 20% białka ogólnego
 • naturalna ochrona przed kokcydiozą
 • dodatek aktywnych flawonoidow
 • wysoki udziałśruty sojowej

FINISHER
kruszonka - 25 kg

 • 20% białka ogólnego
 • naturalna ochrona przed kokcydiozą
 • dodatek aktywnych flawonoidow
 • kompleks ziołowy