Pasza DRÓB WODNYGĘŚ / KACZKA STARTER
kruszonka - 25 kg / 10 kg

  • 19% białka ogólnego
  • kompleks ziołowy
  • dodatek aktywnych flawonoidow

GĘŚ / KACZKA GROWER
kruszonka - 25 kg

  • 17% białka ogólnego
  • dodatek aktywnych flawonoidow